שלב 1 מתוך 7

הפסקת רישום

בתאריך 1.11.2016 מפסיק האיגוד את הרישום והניהול הישיר של שמות מתחם בסיומת IL. (למעט שמות מתחם בסיומת k12.il. אותם ימשיך האיגוד לרשום ולנהל). פעולת הרישום וכן הניהול של שמות המתחם שמנהל כיום האיגוד בעצמו מועברת באופן בלעדי לרשמים המוסמכים.
לפרטים נוספים על הפסקת רישום שם מתחם

Registration Termination

As from November 1st, 2016, ISOC-IL will stop the registration and direct management of domain names with the suffix .IL(excluding the SLD .k12.il, which ISOC-IL will continue to manage directly) . The registration activity as well as the management of the domain names currently executed directly by ISOC-IL will be fully transferred to the ISOC-IL's accredited registrars.
For more information about termination of direct registration